Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

Đông Âu

20%

20.00%

Bắc Mỹ

10%

10.00%

Nam Âu

10%

10.00%

Bắc Âu

10%

10.00%

Tây Âu

10%

10.00%

Trung Đông

10%

10.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Nam Mỹ

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Đông Âu 20.00%
Bắc Mỹ 20.00%
Nam Âu 10.00%
Bắc Âu 10.00%
Tây Âu 10.00%
Trung Đông 10.00%
Đông Nam Á 10.00%
Nam Mỹ 10.00%
Tổng doanh thu hàng năm: US$2.5 Million - US$5 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 41% - 50%

Điều khoản kinh doanh

Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, Credit Card, PayPal, Western Union

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English, Chinese, Japanese
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này